Nalka Invest omandab OneMed’i

Nalka Invest AB (“Nalka”) teatas 18. Jaanuaril 2019 lepingu sõlmimisest 3i Group plc’ga OneMed ettevõtete grupi ostuks. Tehing on kavandatud pärast tavapärast konkurentsiameti loa saamist. Nalka investeerib väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse peamiselt Skandinaavias, arendades iseseisvaid, konkurentsivõimelisi ja pikaajaliselt kasumlikke ettevõtteid läbi koostöö ja pühendumise.
Johan Falk, CEO OneMed:
“OneMed’il seisab ees põnev uus ajajärk, mil me koos Nalka’ga püüdleme oma visiooni poole parandada ravitulemusi, vähendada ravi kogukulusid, leevendada keskkonnamõju ning kindlustada turvalised töötingimused kõigil meie väärtusahela tasanditel.

Johan Hesser, CEO Nalka Invest:
“OneMed on juhtiv ettevõte oma sektoris ning on loonud uusi võimalusi tervishoiuasutustele efektiivsete ravimeetodite ning sobivate toodete kasutamiseks. Pühendunud omanikuna kavatseme panustada kompetensti ja kapitaliga, et toetada OneMedi jätkuvat arengut.

OneMed jätkab tööd sama strateegiaga varasemalt püstitatud visiooni suunas ning antud tehing ei mõjuta OneMedi igapäevast toimimist.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge palun:
Robert Schmidt, Head of Communication OneMed, robert.schmidt@onemed.com
https://www.nalka.com/
https://www.3i.com/