Lahendused


OneMed koostööpartneriks paljudele Euroopa tervishoiuasutustele. Olla partner – see tähendab ühist liikumist kindla eesmärgi suunas, kuhu meie partnerid ja meie soovime koos jõuda. Õnnestumine on meie jaoks see, kui meie partnerid on saavutanud oma eesmärgid ja on koos tehtu üle rahul.

Kõik tervishoiuasutused üle kogu Euroopa seisavad silmitsi suurte väljakutsetega. Elanikkond vananeb, elatakse kauem krooniliste haigustega, inimesed vajavad üha rohkem arstiabi ja ootused tervishoiule on kõrged. Samas on järjest vähem maksumaksjaid ning tervishoiueelarve inimese kohta kipub kahanema, mistõttu sama ressursiga on tarvis pakkuda järjest rohkem professionaalset abi. Eelarvekärped ja kogenud personali nappimine komplitseerivad olukorda veelgi.

OneMed kui meditsiinitarvikute tarnija soovib tervishoidu edendada koostöös tervishoiuasutustega. Oskusteavet jagades ja koolitades loodame kinnistada efektiivsemaid toimimisviise ning ühiste projektide käigus soovime leida konstruktiivseid lahendusi, mis kokkuvõttes aitaksid saavutada paremaid ravitulemusi ja säästaksid samal ajal aega ja raha.

 Paremad ravitulemused
 Keskkonnasäästlikkus ja sotsiaalne vastutus
 Väiksemad kogukulud